Giframp Shell Februari 2016

3-feb-2016

Shell Moerdijk heeft onlangs vastgesteld dat er vanuit een van haar installaties ethyleenoxide (EO) naar de atmosfeer is gelekt. De emissie naar de buitenlucht is het gevolg van een afsluiter die op 21 november 2015 na reparatiewerkzaamheden gesloten had moeten zijn. Op 27 januari 2016 werd ontdekt dat deze afsluiter open stond. Het gaat hierbij niet om een grote wolk die in één keer naar buiten is gekomen maar om kleinere hoeveelheden per dag. EO is een vluchtige gasvormige stof die in de lucht snel verdunt.

De autoriteiten zijn van dit incident op de hoogte gesteld.

Op basis van de berekeningen is vastgesteld dat nergens binnen of buiten het hek van Shell Moerdijk, op grondniveau de grenswaarde is overschreden. De grenswaarde geeft de waarde aan waarbij er risico’s voor de gezondheid ontstaan.

In het ontwerp van de installatie is de uitlaat van de afsluiter op circa 25 meter hoogte geplaatst, een zogenaamde safe location. Hierdoor is de ethyleenoxide niet in concentraties van boven de grenswaarde op grondniveau terechtgekomen. Door de lage concentratie is het ook niet opgemerkt door het EO detectiesysteem en door de e-nozes.

Bij langdurige blootstelling en hoge concentraties is EO schadelijk voor de gezondheid maar daar is bij dit incident geen sprake van geweest.

De eerste berekeningen van Shell tonen dat emissie over de gehele periode circa 25 ton is. Per dag komt de hoeveelheid die naar de buitenlucht is gelekt in gasvorm neer op circa 380 kg EO. Deze berekeningen die door Shell zelf zijn uitgevoerd worden extern gevalideerd. Op het moment dat de resultaten van dit externe onderzoek bekend zijn, zullen wij deze delen.

Ethyleenoxide is een grondstof die bij Shell Moerdijk wordt geproduceerd en tal van toepassingen heeft waaronder die van wasmiddelen en shampoos.